Scroll to top
sk

Referencie

IT infraštruktúra a servre

 • PHARMACY-  LP, spol. s r.o., Prešov:  návrh a realizácia dátovej a bezpečnostnej infraštruktúry Polikliniky Medzilaborce
 • REVITAL PLUS, s.r.o.: generačná výmena servera a sieťovej infraštruktúry
 • Mesto Snina: mestský úrad – Štruktúrovaná kabeláž, rekonštrukcia dátových rozvodov a sieťovej infraštruktúry
 • Nemocnica Snina, s.r.o.: rekonštrukcia dátových rozvodov a sieťovej infraštruktúry 1. etapa
 • NetCore j.s.a., prevádzka Košice: projekt a realizácia dátových rozvodov a infraštruktúry na novej prevádzke Garbiarska
 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom: realizácia projektu „Rekonštrukcia dátových sietí na AO Kolonické sedlo“
 • Natur Pharma, s.r.o.: generačná výmena servera a sieťovej infraštruktúry
 • Cirkevná spojená škola Snina: generačná výmena servera a sieťovej infraštruktúry
 • Spojená škola internátna Humenné: generačná výmena servera a sieťovej infraštruktúry
 • Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina: generačná výmena servera a sieťovej infraštruktúry 1. etapa
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina: návrh a realizácia dátovej a bezpečnostnej infraštruktúry 1. etapa
 • Nemocnica Snina, s.r.o.: rekonštrukcia dátových rozvodov a sieťovej infraštruktúry 2. etapa
 • NetCore j.s.a, prevádzka Košice: projekt a realizácia serverovne
 • Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.: technický návrh a realizácia dátových rozvodov a  infraštruktúry s prepojením na R.O. Rybníky
 • Cirkevné centrum voľného času Snina: generačná výmena servera a sieťovej infraštruktúry
 • Základná škola s materskou školou Stakčín: realizácia projektu „IKT pre ZŠ Stakčín“
 • Základná umelecká škola Snina: Realizácia projektu  „IKT pre ZUŠ Snina – Notebooky“
 • Gymnázium Snina: rekonštrukcia dátových rozvodov a sieťovej infraštruktúry
 • Nemocnica Snina: návrh serverového riešenia s príslušenstvom, realizácia
 • Základná škola s materskou školou Stakčín: návrh a realizácia rekonštrukcie dátových rozvodov, sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry, realizácia

Bezpečnosť

 • Vihorlatské múzeum v Humennom:  návrh a realizácia bezpečnostnej infraštruktúry Prehľadový kamerový systém
 • Mesto Snina: mestský urad –  Slaboprúdové rozvody, Dochádzkový systém, Kamerový systém
 • Materská  škola Budovateľská Snina: technický návrh a realizácia bezpečnostného a kamerového systému
 • MY HOME s.r.o., Snina: HSP, dátová a bezpečnostná infraštruktúra
 • Vihorlatské múzeum v Humennom: realizácia projektu „Rozšírenie zabezpečovacieho systému skanzen“
 • Vihorlatské múzeum v Humennom: realizácia projektu „Centralizácia bezpečnostných systémov Vihorlatského múzea v Humennom – II. etapa“
 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom: realizácia projektu „Rekonštrukcia bezpečnostného a kamerového systému na Observatóriu Kolonica“
 • Plaváren Snina, bezpečnostný a informačný systém 1. etapa
 • Mesto Snina: realizácia časti kamerového systému na Sídlisku Komenského, projekt: Eliminácia protispoločenskej činnosti, ochrana verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov
 • Plaváreň Snina, bezpečnostný a informačný systém 2. etapa
 • MsP Mesta Snina: rekonštrukcia, doplnenie dispečingu, realizácia
 • Plaváreň Mesta Snina: nákup audio vybavenia, realizácia
 • Dispečing MsP Medzilaborce: dodávka vybavenia a prepojenia dispečingu, realizácia
 • Dispečing MsP Medzilaborce: modernizácia kamerového systému
 • Mestský podnik Snina: EZS Plaváreň, inštalácia slaboprúdových zariadení, doplnenie kamerového systému
 • Nemocnica Snina: Elektroinštalačné práce, doplnenie kamerového systému, inštalácia centrálneho dátového rozvodu
 • ONIDENT s r.o.: kamerový systém s príslušenstvom
 • PETERPLAST Slovakia, s r.o.: audiosystém, štruktúrovaná kabeláž
 • PHARMACY-LP, spol. s r.o.: Kamerový systém v Poliklinike Medzilaborce
 • EURO – K Snina: kamerový, videovrátnik , Dochádzkový systém, záložné zdroje
 • GAMAD s r.o.: Elektrická požiarna signalizácia, Hlasová signalizácia požiaru
 • Jana Macanová – TOPZDRAV: elektrický zabezpečovací systém, dátové rozvody
 • Suptrans G.TM.: audiosystém , návrh prepojenia kamerového systému, nový Pneuservis
 • VF Capital – autoumyváreň: kamerový systém s video analýzou
 • Projekčná príprava Slaboprúd, štrukturovaná kabeláž, dátové rozvody, kamerový systém, systém Sestra – pacient, EPS pre Neurologické oddelenie

Kamerové a zabezpečovacie systémy

Školstvo:

 • návrh a realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému pre Gymnázium Snina
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Cirkevnú spojenú školu Snina
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Cirkevnú základnú školu s materskou školou Belá n/ Cirochou
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Základnú školu Stakčín
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Odborné učilište internátne Snina
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Spojenú školu internátnu Humenné
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Základnú školu Študenská Snina
 • návrh a realizácia kamerového systému pre Cirkevné centrum voľného času Snina
 • realizácia kamerového systému pre Strednú odbornú školu Snina
 • návrh a realizácia zabezpečovacieho systému pre Základnú školu z Materskou školou Dlhé n/ Cirochou

Zdravotníctvo:

 • návrh a realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému Lekáreň Nádej Snina
 • návrh a realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému ordinácia Mediluk Snina
 • návrh a realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému ordinácia Vital plus Snina
 • návrh a realizácia kamerového systému Poliklinika Revital plus Snina
 • návrh a realizácia kamerového systému zariadenie sociálnych služieb Aevitas Pčolinné
 • návrh a rekonštrukcia kamerového systému stomatológia MUDr. Kunec Snina

Organizácie a firmy:

 • rekonštrukcia a dobudovanie kamerového systému mestskej polície Snina
 • návrh a realizácia riadiaceho dispečingu mestskej polície Snina
 • návrh a vybudovanie kamerového systému areálu Verejnoprospešných služieb Snina
 • návrh a dodávka kamerového a zabezpečovacieho systému predajne Husqvarna Snina
 • návrh a dodávka priemyselného kamerového systému výrobných priestorov firmy Korex Slovakia, s.r.o. Snina
 • návrh a dodávka vonkajšieho kamerového systému firma Janák spol. s.r.o. Snina
 • návrh a dodávka kamerového a zabezpečovacieho systému pre sieť predajní mäsa Polcom, s.r.o.
 • návrh a dodávka kamerového systému pre Alabama Music Club Snina
 • návrh a dodávka kamerového systému pre reštauráciu Caravella Snina